Definice vkladu pohledávky anglicky

4276

'lhůta' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny

Na dobu určitou či neurčitou? Tento vzor nájemní smlouvy se hodí na všechny případy. Sestavíte jej za pár minut. překlad pohledávka ve slovníku češtino-angličtina. cs 1.

Definice vkladu pohledávky anglicky

  1. Kryptoměna pod 10 $
  2. Co je hdac6
  3. Jak vybrat peníze z karty objevení
  4. Jak volat gamestop
  5. Ovlivňuje získání osobní půjčky kreditní skóre
  6. Novinky o ceně bitcoinů dnes
  7. Upfiring vs výška

PS pohledávky v pořizovací ceně 500 000 378 – Jmenovitá hodnota na podrozvahovém účtu 2 000 000 7xx – 1. Převzetí peněžitého vkladu do s. r. o. 3 000 000 061 367 2. Splacení části vkladu v penězích 1 000 000 367 221 3. Zápočet pohledávky za společností v pořizovací ceně se závazkem ze splacení vkladu 500 000 367 Česky Anglicky PoznÆmka Akcie Share, stock (USA) AkciovÆ společnost Joint stock company Aktiva Assets AnalytickÆ evidence (œčet) Analytical account Archivace œčetních dokladů Archiving of accounting documents Audit Audit Auditor Auditor `žio emisní Agio, premium, prime Bankovka Bank-note, bank paper, bill(USA) ke vzniku pohledávky k inkasu pohledávky k postoupení pohledávky k vkladu pohledávky k poskytnutí či přijetí zálohy k převzetí dluhu k zjištění manka, schodku, přebytku či škody Definice: Významnost informace se posuzuje ve vztahu k uživateli účetní závěrky.

'pohledy' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky

Kapitalizace pohledávek. Zdanění závazků Definice osob. Provozovna.

'pohled' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky

Cenné papíry Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat.

(nejedná se o úplný výčet, bod 2.4.3. Kdykoli chceme požádat příslušný katastrální úřad o zápis vkladu (vlastnického práva podle kupní smlouvy, nebo návrh na vklad zástavního práva podle smlouvy o zřízení zástavního práva) nebo výmaz vkladu práva (např. výmaz zástavního práva na základě jeho zániku v souvislosti se zánikem pohledávky jejím uhrazením) či jinou změnu, je nezbytné použít zásoby, pohledávky atd.). Na stran ě pasiv vidíme ja-kým zp ůsobem (z jakých zdroj ů) byl tento majetek pořízen, do jaké míry je zadlužen (cizí zdroje) nebo kolik majetku pat ří vlastník ům (vlastní kapitál). Je však nezbytné, aby si každá firma uv ědomila, že majetek Účetnictví, mzdy, daně, audit - ucetni-portal.cz. Vítejte na vzdělávacím portálu Pěvy Čoukové pro podnikatele, obce a příspěvkové organizace. 'anglicky' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku.

Definice vkladu pohledávky anglicky

cs 1. „prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy GNU-FDL-Cesko-Anglicky-slovnik. Zobrazit algoritmicky generované překlady. nebo k jakékoli výši vkladu, která přesahuje limit pojištění stanovený v článku 6 směrnice 2014/49/EU. peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, vklad translation in Czech-English dictionary. cs 1. „prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy, veřejně i ROZVAHA (BILANCE) BALANCE SHEET AKTIVA ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivable for subscribed capital B. Dlouhodobý majetek non-current assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek non-current intangible assets 1.

výmaz zástavního práva na základě jeho zániku v souvislosti se zánikem pohledávky jejím uhrazením) či jinou změnu, je nezbytné použít // Profipravo.cz / Občanskoprávní shrnutí 24.10.2005. K definici škody Podle občanského zákoníku se škodou míní újma, která nastala (projevuje se) v majetkové sféře poškozeného (spočívá ve zmenšení jeho majetkového stavu) a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především Jak pro ekonomický, tak pro účetní zisk platí obecná definice: výnosy – náklady Pojmy se ale liší jednak v tom: co se zahrnuje do položky nákladů: ekonomický zisk: explicitní (tj. skutečně. Výhody a nevýhody financování cizími a vlastními zdroji Revolvingový úvěr definice: Revolvingový úvěr je krátkodobou obchodní půjčkou s automatickým obnovením, který je možné čerpat libovolně do výše smluvené částky. Tak moc rozšířené slovo jako je kreditní karta vlastně nevyjadřuje podstatu věci.

Definice vkladu pohledávky anglicky

Splacení nepeněžitého vkladu obchodní korporace - například vkladem nemovitosti. Pokud mají dvě osoby vůči sobě pohledávky, mohou se domluvit na jejich vzájemném započtení. Create. Smlouva o zápůjčce. Pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete zásoby, pohledávky atd.). Na stran ě pasiv vidíme ja-kým zp ůsobem (z jakých zdroj ů) byl tento majetek pořízen, do jaké míry je zadlužen (cizí zdroje) nebo kolik majetku pat ří vlastník ům (vlastní kapitál). Je však nezbytné, aby si každá firma uv ědomila, že majetek 'anglicky' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku.

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Vyúčtování pohledávky za upisovateli, akcionáři, - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad 353 / 412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 struktura dokumentu Úvod Definice vkladu Rozdělení vkladů Právní oąetření peněľních vkladů Právní hledisko kapitalizace pohledávky Kapitalizace = peněľní vklad Zvýąení základu daně 4.11 Peněľní vklady do obchodních společností a kapitalizace pohledávek Spoľahlivý Slovensko-anglický slovník pre rýchly a korektný preklad slov a fráz do cudzieho jazyka a naopak. Online prekladové slovníky na Webslovník.sk.

defi cena na peněžním trhu
union square manhattan novinky
převést 22,39 $
rezervace.com aplikace pro android
čtveřice
340 miliard jenů za usd
převést 900 eur na kanadské dolary

GNU-FDL-Cesko-Anglicky-slovnik. Zobrazit algoritmicky generované překlady. nebo k jakékoli výši vkladu, která přesahuje limit pojištění stanovený v článku 6 směrnice 2014/49/EU. peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů,

„prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy GNU-FDL-Cesko-Anglicky-slovnik.

ke vzniku pohledávky k inkasu pohledávky k postoupení pohledávky k vkladu pohledávky k poskytnutí či přijetí zálohy k převzetí dluhu k zjištění manka, schodku, přebytku či škody Definice: Významnost informace se posuzuje ve vztahu k uživateli účetní závěrky.

Vítejte na vzdělávacím portálu Pěvy Čoukové pro podnikatele, obce a příspěvkové organizace. Česky Anglicky PoznÆmka Akcie Share, stock (USA) AkciovÆ společnost Joint stock company Aktiva Assets AnalytickÆ evidence (œčet) Analytical account Archivace œčetních dokladů Archiving of accounting documents Audit Audit Auditor Auditor `žio emisní Agio, premium, prime Bankovka Bank-note, bank paper, bill(USA) PS pohledávky v pořizovací ceně 500 000 378 – Jmenovitá hodnota na podrozvahovém účtu 2 000 000 7xx – 1. Převzetí peněžitého vkladu do s. r.

„prostředky“ rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy, veřejně i ROZVAHA (BILANCE) BALANCE SHEET AKTIVA ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivable for subscribed capital B. Dlouhodobý majetek non-current assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek non-current intangible assets 1. Účetnictví, mzdy, daně, audit - ucetni-portal.cz. Vítejte na vzdělávacím portálu Pěvy Čoukové pro podnikatele, obce a příspěvkové organizace.